TALMED Ośrodek Kształcenia - kursy i szkolenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych

 

TALMED Ośrodek Kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych organizuje w Bielsku-Białej, w Katowicach i w Krakowie kursy i szkolenia dla pielęgniarek, dla położnych, dla ratowników medycznych oraz innych pracowników ochrony zdrowia z wykształceniem medycznym i niemedycznym, takie jak specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursy dokształcające, kursy doskonalące i seminaria.

 

TALMED Policealna Szkoła Medyczna - bezpłatne kształcenie na kierunkach medycznych i niemedycznych

 

TALMED Policealna Szkoła Medyczna w Bielsku-Białej, w której kształcą się słuchacze na dwunastu różnych bezpłatnych kierunkach: medycznych - asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy oraz niemedycznych - asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych.

 

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyło nas już ponad 8000 absolwentów naszych szkoleń i absolwentów Szkoły.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez nasz Ośrodek oraz do naszej Szkoły.